SALEWA STORE ZAKOPANE

ul. Krupówki 36

34-500 Zakopane

Tel. (+48) 607 070 052

Mail: zakopane@polarsport.pl

Monday 10.00 - 19.00
Tuesday 10.00 - 19.00
Wednesday 10.00 - 19.00
Thursday 10.00 - 19.00
Friday 10.00 - 19.00
Saturday 10.00 - 19.00
Sunday 10.00 - 18.00
Map