Our athletes

Simon-Gietl

Simon Gietl

Alpine Mountaineering
Cazzanelli-294x208jLqWfIA3ccUDk

FRANCOIS CAZZANELLI

Alpine Mountaineering
messner-overview

Simon Messner

Alpine Mountaineering
vittorio_messini_small_294x208Whp8FdHQzXl8s

VITTORIO MESSINI

Alpine Mountaineering
christoph_heinzkc4grkXZGWceN

CHRISTOPH HAINZ

Alpine Mountaineering